REGULAMIN DOMKÓW 3W WICIE

Regulamin obowiązujący na terenie ośrodka 3W 

1 Płatność za pobyt jest regulowany w dniu przyjazdu. Cena za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu lub w przypadku nie dotrzymania terminu.

2 Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16 a kończy o 9 rano w dniu wyjazdu

3 Dla komfortu wypoczywających cisza nocna zaczyna się o 22 wieczorem a kończy o 7 rano

4 Wszelkie szkody oraz awarie należy niezwłocznie zgłosić zarządcy ośrodka

5 Wypoczywający ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

6 W dniu przyjazdu wypoczywający wpłacają kaucję w wysokości 200 złotych, tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń

7 Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu , świeczek, smażenia ryb w domkach, stosowania grzałek. Złamanie tych zakazów będzie skutkować karą 500 zł

8 Nie odpowiadamy za przedmioty wypoczywających oraz ich samochody.

9 Na terenie ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce parkingowe bezpłatnie a kolejne miejsce 10 zł na dobę.

10 Przekazanie i zdanie domku odbywa się w dniu wyjazdu w obecności zarządcy. Należy uprzednio wyrzucić śmieci i umyć naczynia. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.

11 Zabawa dzieci na terenie ośrodka odbywa się tylko w obecności rodziców lub opiekunów.

12 W związku z COVID-19 na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby postronne.

13 Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

14 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

     – będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

    – które zachowują się agresywnie

15 W przypadku zagubienia kluczy Wypoczywający płaci 200 zł